• Twitter
  • RSS

UNESCO HIV and Health Education Clearinghouse

Search resources

The search found 2 results in 0.015 seconds.

Search results

  1. Nationaal strategisch plan voor een multisectorale aanpak van HIV in Suriname 2009-2013

    Het NSP is een vijfjarenplan (2009-2013) en geeft een overzicht van de nationale doelen, uitgangspunten, strategieën en verwachte resultaten per prioriteitsgebied op basis van een uitgebreide situatie- en responsanalyse van de HIV-epidemie in Suriname.

  2. Nationaal strategisch plan voor een multi-sectorale aanpak van HIV/Aids in Suriname 2004-2008

    Doelstellingen, uitgangspunten en strategieën. Algemeen doel - Het terugdringen van de verdere verspreiding van HIV/Aids en het minimaliseren van de negatieve gevolgen van HIV/Aids op de samenleving. Subdoelen: 1. Het ontwikkelen en versterken van een mechanisme voor de nationale coördinatie van een multi-sectorale respons op HIV/Aids; 2. Het terugdringen van het risico op HIV infectie onder de Surinaamse bevolking in het algemeen en specifiek onder de geïdentificeerde kwetsbare groepen; 3. …

Our mission

Supporting education ministries, researchers and practitioners through a comprehensive database, website and information service.