• Twitter
  • RSS

UNESCO HIV and Health Education Clearinghouse

Search resources

The search found 3 results in 0.013 seconds.

Search results

  1. Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022

    Het Nationale Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid presenteert voor de komende vijf jaar een integrale aanpak waarin een positieve benadering van seksualiteit centraal staat. Uitgangspunt van seksuele gezondheid is dat inwoners van Nederland goed geïnformeerd zijn om hierover verstandige keuzes te maken. Behalve goede preventieve maatregelen moeten zij bij problemen toegang hebben tot laagdrempelige en betaalbare zorg. // The National Action Plan on STIs, HIV and Sexual Health presents an integral approach for the coming five years that is centred around a positive approach to sexuality. …

  2. Nationaal strategisch plan voor een multisectorale aanpak van HIV in Suriname 2009-2013

    Het NSP is een vijfjarenplan (2009-2013) en geeft een overzicht van de nationale doelen, uitgangspunten, strategieën en verwachte resultaten per prioriteitsgebied op basis van een uitgebreide situatie- en responsanalyse van de HIV-epidemie in Suriname.

  3. Nationaal strategisch plan voor een multi-sectorale aanpak van HIV/Aids in Suriname 2004-2008

    Doelstellingen, uitgangspunten en strategieën. Algemeen doel - Het terugdringen van de verdere verspreiding van HIV/Aids en het minimaliseren van de negatieve gevolgen van HIV/Aids op de samenleving. Subdoelen: 1. Het ontwikkelen en versterken van een mechanisme voor de nationale coördinatie van een multi-sectorale respons op HIV/Aids; 2. Het terugdringen van het risico op HIV infectie onder de Surinaamse bevolking in het algemeen en specifiek onder de geïdentificeerde kwetsbare groepen; 3. …

Our mission

Supporting education ministries, researchers and practitioners through a comprehensive database, website and information service.