• Twitter
  • RSS

UNESCO HIV and Health Education Clearinghouse

Search resources

The search found 3 results in 0.012 seconds.

Search results

  1. Nationaal strategisch plan voor een multisectorale aanpak van HIV in Suriname 2009-2013

    Het NSP is een vijfjarenplan (2009-2013) en geeft een overzicht van de nationale doelen, uitgangspunten, strategieën en verwachte resultaten per prioriteitsgebied op basis van een uitgebreide situatie- en responsanalyse van de HIV-epidemie in Suriname.

  2. Nationaal strategisch plan voor een multi-sectorale aanpak van HIV/Aids in Suriname 2004-2008

    Doelstellingen, uitgangspunten en strategieën. Algemeen doel - Het terugdringen van de verdere verspreiding van HIV/Aids en het minimaliseren van de negatieve gevolgen van HIV/Aids op de samenleving. Subdoelen: 1. Het ontwikkelen en versterken van een mechanisme voor de nationale coördinatie van een multi-sectorale respons op HIV/Aids; 2. Het terugdringen van het risico op HIV infectie onder de Surinaamse bevolking in het algemeen en specifiek onder de geïdentificeerde kwetsbare groepen; 3. …

  3. Caribbean cooperation in health phase III (CCH III). Regional health framework 2010-2015

    The goal of the Caribbean Cooperation in Health is to improve health and wellbeing, develop the productive potential of the people, and the competitive advantage of the region. This framework is a response to the commitments made by the Caribbean Community (CARICOM) Heads of Government in regional and international declarations and policy guidelines. This framework represents a comprehensive helath and development strategy for the region.

Our mission

Supporting education ministries, researchers and practitioners through a comprehensive database, website and information service.