• Twitter
  • RSS

UNESCO HIV and Health Education Clearinghouse

Search resources

The search found 1 result in 0.016 seconds.

Search results

  1. Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022

    Het Nationale Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid presenteert voor de komende vijf jaar een integrale aanpak waarin een positieve benadering van seksualiteit centraal staat. Uitgangspunt van seksuele gezondheid is dat inwoners van Nederland goed geïnformeerd zijn om hierover verstandige keuzes te maken. Behalve goede preventieve maatregelen moeten zij bij problemen toegang hebben tot laagdrempelige en betaalbare zorg. // The National Action Plan on STIs, HIV and Sexual Health presents an integral approach for the coming five years that is centred around a positive approach to sexuality. …

Our mission

Supporting education ministries, researchers and practitioners through a comprehensive database, website and information service.