• Twitter
  • RSS

UNESCO HIV and Health Education Clearinghouse

Search resources

The search found 1 result in 0.036 seconds.

Search results

  1. HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas: Uuringuraport 2010

    Uuringut „HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ teostati 2010. aastal neljandat korda. Andmekogumist teostati kahes vanusrühmas: 10–18-aastased üldhariduskoolide õpilased ning 19–29-aastased noored. Uuringu viis läbi Tervise Arengu Instituut. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade Eesti noorte HIV-nakkusega seotud teadmistest, arusaamadest ja suhtumistest, seksuaalkäitumisest, kondoomi kasutamise harjumustest ja testimisest HIV-i suhtes. Regulaarne andmekogumine võimaldab jälgida riskikäitumist ja sellega seotud näitajate trende ajas. …

Our mission

Supporting education ministries, researchers and practitioners through a comprehensive database, website and information service.