• Twitter
  • RSS

UNESCO HIV and Health Education Clearinghouse

Search resources

The search found 3 results in 0.011 seconds.

Search results

  1. Nationaal strategisch plan voor een multisectorale aanpak van HIV in Suriname 2009-2013

    Het NSP is een vijfjarenplan (2009-2013) en geeft een overzicht van de nationale doelen, uitgangspunten, strategieën en verwachte resultaten per prioriteitsgebied op basis van een uitgebreide situatie- en responsanalyse van de HIV-epidemie in Suriname.

  2. Nationaal strategisch plan voor een multi-sectorale aanpak van HIV/Aids in Suriname 2004-2008

    Doelstellingen, uitgangspunten en strategieën. Algemeen doel - Het terugdringen van de verdere verspreiding van HIV/Aids en het minimaliseren van de negatieve gevolgen van HIV/Aids op de samenleving. Subdoelen: 1. Het ontwikkelen en versterken van een mechanisme voor de nationale coördinatie van een multi-sectorale respons op HIV/Aids; 2. Het terugdringen van het risico op HIV infectie onder de Surinaamse bevolking in het algemeen en specifiek onder de geïdentificeerde kwetsbare groepen; 3. …

  3. Good lovers. A new concept of sex education

    The document has been developed by SENSOA, the Flemish expert organisation on sexual health and HIV. It is a provisonal synthesis of the direction that sex education should take. It emphasizes the importance of sex education at school, even if there is no censensus about the content of this controversial subject. It presents sex education as a "fascinating" and important subject for young people because it should guide them in their development into adults who are capable of integrating sexuality and intimacy with others into their lives in a meaningful and positive way. …

Our mission

Supporting education ministries, researchers and practitioners through a comprehensive database, website and information service.